Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do bursy i internatów

Aktualności

Listy zakwalifikowanych i potwierdzanie woli

05.08.2022

Szanowni Państwo,

W dniu 4 sierpnia 2022 r., o godz. 16:00 zostały ogłoszone wyniki rekrutacji - nastąpiła publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy Gdańskiej i internatów przy szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańsk na rok szkolny 2022/2023.

Aby sprawdzić do jakiej placówki lub oddziału kandydat został zakwalifikowany można po zalogowaniu się zweryfikować dane w systemie rekrutacyjnym lub skorzystać z informacji umieszczonej na liście wywieszonej w placówce, do której został złożony wniosek o przyjęcie.

W dniach od 5 sierpnia 2022 r., od godz. 08:00 do 8 sierpnia 2022 r. do godz. 16:00, należy potwierdzić wolę zapisu w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu do placówki należy potwierdzić w systemie Vulcan po zalogowaniu się do konta kandydata.

Potwierdzenie woli można złożyć na cztery sposoby:

  • poprzez złożenie podpisu elektronicznego - dotyczy osób posiadających Profil Zaufany bądź podpis kwalifikowany (brak konieczności dodawania załączników),
  • elektronicznie – wydrukować potwierdzenie woli, podpisać w sposób tradycyjny, zeskanować, wstawić jako załącznik i wysłać poprzez witrynę kandydata.
  • poczta e-mail - wydrukować potwierdzenie woli, podpisać w sposób tradycyjny, zeskanować, wysłać jako załącznik na adres e-mail placówki, do której kandydat został zakwalifikowany
  • osobiście – zgłosić się do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę.

Brak potwierdzenia woli zapisu dziecka w danej placówce w ww. terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z przyznanego miejsca.

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 9 sierpnia br. o godz. 16:00.


Rekrutacja do Bursy Gdańskiej i internatów

28.07.2022

Rekrutacja do Bursy Gdańskiej i internatów przy szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańsk na rok szkolny 2022/2023 została rozpoczęta.

Szczegółowe zasady naboru znajdują się w zakładce: „Zasady naboru”.

Wniosek w sprawie przyjęcia do Bursy Gdańskiej i internatów przy szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańsk należy zarejestrować w elektronicznym systemie rekrutacji w dniach od 1 sierpnia godz. 9:00 do 3 sierpnia 2022r. godz. 23:59

W systemie naborowym VULCAN udostępniono opis ścieżki w procedurze rekrutacyjnej, jak również niezbędne informacje umożliwiające zapoznanie się z zasadami, kryteriami przyjęć, harmonogramem działań oraz spisem niezbędnych dokumentów.

Informujemy, że w prowadzonym obecnie procesie rekrutacji dodatkowo wprowadzono możliwość elektronicznego składania wniosku oraz potwierdzania woli. Osoby posiadające Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany mogą złożyć wniosek bez potrzeby osobistego stawiennictwa w wybranej placówce.